WebTicket

WebTicket

Nápověda

návštěvník není přihlášen
Informace

Pokud jste nenalezli odpověď na svou otázku, můžete se zeptat administrátora serveru.

Odpovědi na často kladené otázky budou do nápovědy zařazeny.

Obchodní podmínky

 1. Provozovatelem systému WebTicket je společnost ComNet, s.r.o., viz kontakty.
 2. Systém WebTicket zajišťuje prodej a rezervaci vstupenek na akce pořádané partnerskými organizacemi.
 3. Rezervované vstupenky si zákazník vyzvedne na pokladně partnerské organizace do určeného termínu.
 4. Zakoupené vstupenky si zákazník tiskne sám na vlastní tiskárně. Vstupenky má zákazník po zaplacení připraveny po přihlášení do systému WebTicket v jeho uživatelské sekci. K vytištění vstupenky musí být zákazník vybaven programem pro čtení souborů PDF (např. Adobe Reader).
 5. Vstupenky jsou vybaveny identifikačním a čárovým kódem, který bude při vstupu zkontrolován čtecím zařízením a na jeho základě mu bude umožněn vstup. Po jejím použití nelze již vstupenku použít. Vstup bude povolen pouze na vstupenku, která bude zkontrolována čtecím zařízením jako první. Při dalším předložení vstupenky nebo její kopie nebude na tuto přihlíženo a na jejím základě nebude umožněn vstup na akci. ComNet, s.r.o. neodpovídá za zneužití vstupenky, především z důvodu jejího zkopírování. Zákazník je povinen si vstupenku uložit na bezpečném místě a chránit jí proti kopírování.
 6. Vstupenky je možné uhradit platebními kartami VISA, MasterCard, Diners Club nebo bankovním převodem. Při platbě kartou budete vyzváni k zadání kontrolního kódu (CVC/CVV), což je třímístný kód uvedený na zadní straně karty na proužku u podpisu. V případě karty 3-D Secure budete navíc vyzváni k zadání hesla nebo PINu.
 7. Zakoupené vstupenky se nevrací ani nevyměňují.
 8. ComNet, s.r.o. není pořadatelem jednotlivých akcí, na které jsou vstupenky prodávány, a proto žádným způsobem neodpovídá za konání, změnu nebo zrušení akce. Neodpovídá za žádné výlohy zákazníka spojené s konáním, změnou nebo zrušením akcí. Veškeré nároky je třeba uplatnit u pořadatele akce. V případě úplného zrušení akce se postupuje níže uvedeným způsobem.
 9. V případě zrušení nebo změny akce se řídíme pokyny pořadatele akce. Jestliže od pořadatele akce dostaneme pokyn k vrácení vstupného, vrátíme jej tak, jak bylo uhrazeno (prostřednictvím platební karty / bankovním převodem na účet, ze kterého byla platba poukázána / poukaz).
 10. Veškeré dotazy a případné reklamace je třeba doručit bez zbytečného odkladu do společnosti ComNet, s.r.o. na adresu uvedenou v kontaktech.
 11. Změna programu vyhrazena.
 12. Zákazník je seznámen s ochranou osobních údajů a souhlasí s nimi.
 13. Pokud zákazník uvede neplatné kontaktní informace nebo vytváří rezervace které nevyzvedává, může být rezervace vstupenek zrušena.
 14. Zakoupením vstupenky zákazník potvrzuje, že bude při návštěvě akce dodržovat aktuálně platné epidemiologické předpisy.
obchodní podmínky  |  ochrana osobních údajů

Copyright © 2005–2023 ComNet, s.r.o.