WebTicket

WebTicket

Nápověda

Informace

Pokud jste nenalezli odpověď na svou otázku, můžete se zeptat administrátora serveru.

Odpovědi na často kladené otázky budou do nápovědy zařazeny.

Ochrana osobních údajů

Zde naleznete informace o nakládání s citlivými daty, jako jsou např. čísla platebních karet.

Jak jsou data chráněna

Systém WebTicket používá v současnosti nejbezpečnější metodu online plateb pomocí platebních karet, která je založena na řešení 3-D Secure.

Veškerá citlivá data jsou šifrována a přenášena pomocí protokolu SSL s délkou klíče 128 bitů. Řešení 3-D Secure poskytuje ověření (autentifikaci) držitele karty již v průběhu transakce. Číslo karty je zadáváno přímo na platebním portálu banky a proto nemá společnost ComNet, s.r.o. jako provozovatel systému WebTicket díky 3-D Secure k tomuto číslu přístup.

Tím je zajištěna maximální bezpečnost Vaší platební karty.

Jaké osobní údaje jsou uchovávány?

Z bezpečnostních důvodů jsou ukládány pouze základní údaje o zákaznících, a to jméno, příjmení, telefon, email, příp. adresa. Jiné údaje nejsou ukládány.

Poskytování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou užívány pouze pro účely systému WebTicket a nebudou bez výslovného souhlasu poskytnuty třetím stranám. Pokud budete souhlasit s poskytnutím kontaktních informací (při registraci nebo při nastavení), budou tyto poskytnuty pouze partnerské organizaci, u které provedete rezervaci nebo prodej, a to pouze za účelem obchodních sdělení. Tento souhlas můžete kdykoli v nastavení povolit nebo zrušit.

Zákonné normy

Vaše osobní data jsou považována za přísně důvěrná a je s nimi nakládáno dle zákona na ochranu osobních údajů číslo 101/2000 Sb. Společnost ComNet, s.r.o je registrována na Úřadě pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00027516

Copyright © 2005–2017 ComNet, s.r.o.